Arvskifte

[popup_anything id=”2463″]

Vad är arvskifte?

När någon går bort och det finns flera dödsbodelägare skall arvet fördelas mellan delägarna. För att fördela den avlidnes tillgångar krävs ett arvskifte.

Arvskifteshandlingen är ett avtal av vilken det framgår till vem av arvingarna och testamentstagarna som egendom ska tillskiftas.

 

Hos oss får ni hjälp med hela arvskiftet. Hör gärna av dig till oss för att boka en tid.

KAN VI HJÄLPA DIG PÅ NÅGOT SÄTT?

GERT FREDRIKSSONS VÄG 3, NYKÖPING, SWEDEN
INFO@WHYDOIT.SE
0138 - 67 70 96