• Hangargatan 12, Norrköping
  • info@egutbildning.se
  • 070-000 00 00
Truckutbildning
Vi erbjuder truckutbildning enligt TLP10 utbildningsplan. TLP10 -utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:
  • Risker- och säkerhetsbestämmelser
  • Trafikbestämmelser
  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • Truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
  • Hantering av farligt gods
  • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  • Ett ergonomiskt arbetssätt
  • Material- och godshantering

 

Den teoretiska delen av utbildningen kan genomföras på plats hos oss eller hos er eller via e-utbildning.

SOCIALA MEDIER

GERT FREDRIKSSONS VÄG 3, NYKÖPING, SWEDEN
INFO@WHYDOIT.SE
0138 - 67 70 96