Syftet är att erbjuda regelbundna kontroller samt åtgärda anmärkningar för att minimera framtida problem som resulterar i en nöjd hyresgäst.

OM OSS

VI strävar efter att underlätta arbetet för fastighetsägaren med att erhålla ett gott inneklimat till ett energieffektivt sätt.  Vi vänder oss både till större fastighetsägare och mindre bostadsrättsföreningar samt privatpersoner. Vi har erfarenhet av besiktning av allt från mindre lokaler, bostäder till större fastigheter som kontor, gallerior, idrottsarenor samt säkerhetsklassade byggnader.

VAD ÄR OVK-BESIKTNING?

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs.

I en bostadsrättsförening är det föreningen som ansvarar för besiktningen såvida du själv inte har utfört någon typ av förändring eller renovering i din lägenhet som påverkar ventilationen. En besiktningsman ska anlitas för att kontrollera och lämna intyg på att renoveringen eller ändringen har utförts på ett sådant sätt att ventilationen kan godkännas vid nästa OVK-besiktning. 

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED OVK?

Play Video

Övriga Tjänster

allt du behöver veta om
inomhusklimat OCH ventilationssystem

ÅTGÄRDA OVK ANMÄRKNINGAR


Inomhusluftens kvalitet blir allt viktigare för oss alla, eftersom vi idag tillbringar mer tid inomhus. Materialen i våra hus är moderna och vi saknar lång erfarenhet av hur dessa material fungerar, påverkar varandra och vilka ämnen de avger.  Man skall inte behöva acceptera förekomst av hälsofarliga ämnen i sin miljö. Med våra analyser hjälper vi dig att säkerställa den luft du andas in.

SERVICE OCH UNDERHÅLL


Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras. Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna. – OVK. En rätt utförd injustering minskar också risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.

LUFTKVALITETSANALYSER


Ett vanligt skäl till att bristfälligt inomhusklimat är ofta bristen på underhållet av ventilationsanläggningen. Det kan handla om gamla filter, felaktiga injusterade luftflöden, smutsiga ventilationskanaler. Viventi hjälper till med att serva och regelbundet kontrollera skicket på fastighetsägarens ventilationsanläggning.

INJUSTERING & FELSÖKNING AV VENTILATION​SSYSTEM


Upplever ni problem med inomhusklimatet eller att något inte står rätt till med ert ventilationssystem? Viventi hjälper dig att hitta felen och åtgärdar sedan felen.

FELSÖKNING AV VENTILATIONSSYSTEM

 

Upplever ni problem med inomhusklimatet eller att något inte står rätt till med ert ventilationssystem? Viventi hjälper dig att hitta felen och åtgärdar sedan felen.

MISSA INTE VÅRT NYHETSBREV

KONTOR

 Evenemangsgatan 31 A. 
Solna, 169 56

 

ÖPPETTIDER

09:00 FM – 17.00 EM
Måndag – Fredag

 

KONTAKTA OSS

Telefon: 076-084 86 32
E-post: info@viventi.se